Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Valga maakond

Rahvaarv 28 204
-1%
2020
Asustustihedus 14,7 elanikku km² kohta
-0,6%
2020
Loomulik iive -186
3%
2019
Elussündide arv 242
-11%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 117
3%
2020
SKP jooksevhindades 288,7 miljonit eurot
9,6%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 164 eurot
4,7%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 61,8 %
2019