Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Valga maakond

Rahvaarv 27 962
-0,9%
2021
Asustustihedus 14,6 elanikku km² kohta
-0,9%
2021
Loomulik iive -138
-25,8%
2020
Elussündide arv 276
14,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 117
3,2%
2020
SKP jooksevhindades 288,7 miljonit eurot
9,6%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 185 eurot
7,4%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 61,8 %
2019