Valga maakond

Rahvaarv 28 204
-1%
2020
Asustustihedus 14,7 elanikku km² kohta
-0,6%
2020
Loomulik iive -186
3%
2019
Elussündide arv 242
-11%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 3 021
0%
2019
SKP jooksevhindades 276,7 miljonit eurot
10,3%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 082 eurot
1,4%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 61,8 %
2019