Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Otepää vald

Rahvaarv 6 404
-1%
2020
Asustustihedus 12,3 elanikku km² kohta
-0,8%
2020
Elussündide arv 64
-2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 958
4%
2020
Ülalpeetavate määr 56,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 170,2 eurot
7,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 522
0%
2019
Registreeritud töötud 192
12%
2021