Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tõrva vald

Rahvaarv 11 821
1%
2020
Asustustihedus 9,5 elanikku km² kohta
-0,2%
2020
Elussündide arv 63
-2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 726
5%
2020
Ülalpeetavate määr 61,9
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 161,6 eurot
8,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 264
-1%
2019
Registreeritud töötud 231
7%
2021