Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Valga vald

Rahvaarv 15 486
-1,2%
2021
Asustustihedus 20,7 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Elussündide arv 115
-19,6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 433
1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 62,0 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 079,3 eurot
4,2%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 077
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 853
0,2%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!