Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Valga vald

Rahvaarv 15 680
-1%
2020
Asustustihedus 20,9 elanikku km² kohta
-0,7%
2020
Elussündide arv 115
-20%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 433
1%
2020
Ülalpeetavate määr 60,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 035,7 eurot
5,4%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 311
-2%
2019
Registreeritud töötud 939
14%
2021