Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi maakond

Rahvaarv 45 877
-0,6%
2021
Asustustihedus 13,4 elanikku km² kohta
-0,6%
2021
Loomulik iive -168
-24,7%
2020
Elussündide arv 441
0,5%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 5 936
2,6%
2020
SKP jooksevhindades 651,4 miljonit eurot
10,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 276 eurot
9,3%
II KVARTAL 2021
Tööhõive määr 63,1 %
2019