Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi maakond

Rahvaarv 46 161
0%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
-0,5%
2020
Loomulik iive -223
7%
2019
Elussündide arv 439
-9%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 5 936
3%
2020
SKP jooksevhindades 651,4 miljonit eurot
10,8%
2019
Keskmine brutokuupalk 1 266 eurot
-2,0%
IV KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,1 %
2019