Viljandi maakond

Rahvaarv 46 161
0%
2020
Asustustihedus 13,5 elanikku km² kohta
-0,5%
2020
Loomulik iive -223
7%
2019
Elussündide arv 439
-9%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 5 788
1%
2019
SKP jooksevhindades 612,2 miljonit eurot
12,5%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 195 eurot
-1,2%
III KVARTAL 2020
Tööhõive määr 63,1 %
2019