Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Mulgi vald

Rahvaarv 7 372
-1,2%
2021
Asustustihedus 8,4 elanikku km² kohta
-1,2%
2021
Elussündide arv 51
13,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 028
1,3%
2020
Ülalpeetavate määr 63,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 152,8 eurot
4,8%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 524
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 170
-18,3%
OKTOOBER 2021