Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Mulgi vald

Rahvaarv 7 460
0%
2020
Asustustihedus 8,5 elanikku km² kohta
0,3%
2020
Elussündide arv 45
-39%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 028
1%
2020
Ülalpeetavate määr 60,9 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 099,9 eurot
5,6%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 2 639
-1%
2019
Registreeritud töötud 214
10%
2021