Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Viljandi linn

Rahvaarv 16 875
-1,3%
2021
Asustustihedus 1 150,3 elanikku km2 kohta
-1,3%
2021
Elussündide arv 143
-13,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 326
2,2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 238,8 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 683
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 378
-18,4%
NOVEMBER 2021

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!