Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi linn

Rahvaarv 16 875
-1,3%
2021
Asustustihedus 1 150,3 elanikku km2 kohta
-1,3%
2021
Elussündide arv 143
-13,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 326
2,2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 238,8 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 683
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 429
-2,7%
AUGUST 2021

Hooldustööde tõttu ei tööta andmete esitamise keskkond eSTAT ja väljundkaardi rakendus 26.09 kell 8.00 kuni 16.00. Vabandage ebamugavuste pärast!