Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi linn

Rahvaarv 16 875
-1,3%
2021
Asustustihedus 1 150,3 elanikku km2 kohta
-1,3%
2021
Elussündide arv 143
-13,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 326
2,2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,8 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 238,8 eurot
3,7%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 683
-4,3%
2020
Registreeritud töötud 503
7,5%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!