Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi linn

Rahvaarv 17 104
-2%
2020
Asustustihedus 1 165,9 elanikku km2 kohta
-1,7%
2020
Elussündide arv 165
-6%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 2 326
2%
2020
Ülalpeetavate määr 68,0 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 195,1 eurot
7,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 6 983
0%
2019
Registreeritud töötud 505
17%
2021