Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi vald

Rahvaarv 13 758
0,5%
2021
Asustustihedus 10,0 elanikku km2 kohta
0,5%
2021
Elussündide arv 157
8,3%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 689
3,9%
2020
Ülalpeetavate määr 58,7 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 201,4 eurot
3,4%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 101
-2,5%
2020
Registreeritud töötud 380
11,8%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!