Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viljandi vald

Rahvaarv 13 686
1%
2020
Asustustihedus 10,0 elanikku km2 kohta
0,9%
2020
Elussündide arv 145
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 689
4%
2020
Ülalpeetavate määr 57,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 161,5 eurot
6,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 229
-1%
2019
Registreeritud töötud 415
27%
2021