Viljandi vald

Rahvaarv 13 686
1%
2020
Asustustihedus 10,0 elanikku km2 kohta
0,9%
2020
Elussündide arv 145
-1%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 625
0%
2019
Ülalpeetavate määr 57,2 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 161,5 eurot
6,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 5 229
-1%
2019
Registreeritud töötud 321
17%
2020

Head kliendid! Hooldustööde tõttu on 24. novembril ajavahemikus 17.00–17.30 statistikaameti veebilehel kuni 30-minutiline katkestus. Vabandage ebamugavuste pärast!