Võru maakond

Rahvaarv 35 415
-1%
2020
Asustustihedus 12,8 elanikku km2 kohta
-1,0%
2020
Loomulik iive -185
-16%
2019
Elussündide arv 336
2%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 4 633
1%
2019
SKP jooksevhindades 338,7 miljonit eurot
11,5%
2018
Keskmine brutokuupalk 1 157 eurot
5,6%
II KVARTAL 2020
Tööhõive määr 59,4 %
2019