Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Antsla vald

Rahvaarv 4 398
-2%
2020
Asustustihedus 10,7 elanikku km² kohta
-1,8%
2020
Elussündide arv 36
16%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 549
-1%
2020
Ülalpeetavate määr 58,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 088,4 eurot
7,3%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 582
-2%
2019
Registreeritud töötud 183
6%
2021