Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Antsla vald

Rahvaarv 4 372
-0,6%
2021
Asustustihedus 10,6 elanikku km² kohta
-0,6%
2021
Elussündide arv 40
11,1%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 549
-1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 58,1 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 155,1 eurot
6,1%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 513
-4,4%
2020
Registreeritud töötud 177
-1,1%
APRILL 2021