Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rõuge vald

Rahvaarv 5 311
-2%
2020
Asustustihedus 5,7 elanikku km2 kohta
-2,1%
2020
Elussündide arv 39
-26%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 824
-1%
2020
Ülalpeetavate määr 54,6 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 146,6 eurot
5,7%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 844
-4%
2019
Registreeritud töötud 203
7%
2021