Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Rõuge vald

Rahvaarv 5 180
-2,5%
2021
Asustustihedus 5,6 elanikku km2 kohta
-2,5%
2021
Elussündide arv 40
2,6%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 824
-1,4%
2020
Ülalpeetavate määr 56,4 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 190,7 eurot
3,9%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 799
-2,4%
2020
Registreeritud töötud 179
-17,9%
MAI 2021

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!