Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Setomaa vald

Rahvaarv 3 175
-3%
2020
Asustustihedus 6,9 elanikku km2 kohta
-3,2%
2020
Elussündide arv 22
-27%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 463
2%
2020
Ülalpeetavate määr 53,3 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 050,2 eurot
3,8%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 1 107
-5%
2019
Registreeritud töötud 140
17%
2021