Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Võru linn

Rahvaarv 11 727
-1%
2020
Asustustihedus 837,0 elanikku km2 kohta
-1,1%
2020
Elussündide arv 132
13%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 500
1%
2020
Ülalpeetavate määr 65,7 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 101,4 eurot
4,5%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 281
-6%
2019
Registreeritud töötud 433
13%
2021