Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Võru linn

Rahvaarv 11 533
-1,7%
2021
Asustustihedus 822,6 elanikku km2 kohta
-1,7%
2021
Elussündide arv 99
-25,0%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 500
1,2%
2020
Ülalpeetavate määr 66,9 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 156,1 eurot
5,0%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 4 136
-3,4%
2020
Registreeritud töötud 370
-0,3%
OKTOOBER 2021