Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Võru vald

Rahvaarv 10 699
-1,0%
2021
Asustustihedus 11,2 elanikku km2 kohta
-1,0%
2021
Elussündide arv 95
-11,2%
2020
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 330
2,0%
2020
Ülalpeetavate määr 55,5 %
2021
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 171,8 eurot
4,3%
2020
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 835
-1,6%
2020
Registreeritud töötud 310
-14,4%
OKTOOBER 2021