Võru vald

Rahvaarv 10 804
1%
2020
Asustustihedus 11,3 elanikku km2 kohta
0,6%
2020
Elussündide arv 107
8%
2019
Statistilisse profiili kuuluvate üksuste arv 1 304
2%
2019
Ülalpeetavate määr 54,5 %
2020
Palgatöötaja kuu keskmine brutotulu 1 123,9 eurot
5,0%
2019
Brutokuutulu saajad keskmiselt kuus 3 899
-3%
2019
Registreeritud töötud 370
15%
2020