Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Raamatukogud ja raamatud

Raamatukogudel on ühiskonnas tähtis roll: säilitada kultuuripärandit ja teha info kättesaadavaks Eesti igas paigas. Samuti aitavad raamatukogud orienteeruda infoühiskonnas, toetavad elukestvat õpet ning kujundavad inimeste lugemisharjumusi.

Eestis on ühtselt toimiv ja pikaajaliste traditsioonidega raamatukoguvõrk, mis tagab elanike vaba juurdepääsu informatsioonile. Tihti on raamatukogudest kujunenud ka kogukonnakeskused, kus toimuvad mitmesugused üritused ja osutatakse muid teenuseid. Raamatukogus käib iga teine Eesti elanik.

Raamatukogude ja raamatute statistikast saab teada järgmisi andmeid:

  • kui suur on Eesti inimeste lugemisharjumus;
  • kui sageli raamatukogus käiakse;
  • kui palju laenutatakse raamatuid;
  • kui palju ilmub igal aastal paberraamatuid ja e-raamatuid.

Raamatukogude statistikat kogub ja töötleb Eesti rahvusraamatukogu. Statistika tellija on kultuuriministeerium, kes kasutab andmeid raamatukoguvõrgu juhtimiseks ja arendamiseks.

Raamatukogu külastanud isikute osatähtsus vähemalt 15-aastaste hulgas 37,4 %
2017
Viimase 12 kuu jooksul raamatuid lugenud vähemalt 15-aastased 756,4 tuhat
2017
Raamatute trükiarv 2 598 tuhat eksemplari
-5%
2019
Eestikeelsete e-raamatute arv 841
-27%
2019
Eestikeelsete algupäraste raamatute arv 1 526
-9%
2019
Trükitud ja e-raamatute nimetuste arv | 2010 - 2019
Eestis välja antud lasteraamatute arv | 2000 - 2019