Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Viiruse mõju Eestile

Statistikaamet avaldas 2020. aastal aprillist kuni detsembri lõpuni kiirstatistikat erinevate valdkondade kohta, mis võisid COVID-19 viirusest tingitud eriolukorrast mõjutatud olla.

Sellele lehele on koondatud andmed tööturu näitajate, ettevõtete käibe ja tööjõukulude, inimeste liikumise ning suremuse kohta 2020. aastal. 

Kiirstatistikat 2021. aasta andmetega ei uuendata, küsimuste korral palume pöörduda statistikaameti klienditoe poole stat@stat.ee.
 

 
    Tööturu kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel kuvatakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu olukorrast.

 
    Ettevõtete kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel antakse käibedeklaratsiooni (KMD) andmete põhjal ülevaade ettevõtluse olukorrast. Hõlmatud on käibemaksukohustuslikud äriühingud ja FIE-d, kes on esitanud käibedeklaratsiooni.

 
    Liikuvusanalüüs


Statistikaamet monitooris koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

 
    Surmade kiirstatistika


Interaktiivsel joonisel on välja toodud 2017. kuni 2020. aasta surmade statistika nädalate kaupa.