Viiruse mõju Eestile

Statistikaamet alustas 2020. aasta aprillis erinevate valdkondade kiirstatistika avaldamisega, mis võisid COVID-19 viirusest tingitud eriolukorrast mõjutatud olla. Sellele lehele on koondatud andmed tööturu näitajate, ettevõtete käibe ja tööjõukulude, inimeste liikumise ning suremuse kohta. Kriisi mõju hindamiseks jätkatakse tööturu, ettevõtete ja surmade kiirstatistika avaldamisega.
 

 
    Tööturu kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel antakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu hetkeolukorrast.

 

 
    Ettevõtete kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel antakse käibedeklaratsiooni (KMD) andmete põhjal ülevaade ettevõtluse olukorrast. Hõlmatud on käibemaksukohustuslikud äriühingud ja FIE-d, kes on esitanud käibedeklaratsiooni.

 

 
    Liikuvusanalüüs


Statistikaamet monitooris koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

 

 
    Surmade kiirstatistika


Interaktiivsel joonisel on välja toodud 2017. kuni 2020. aasta surmade statistika nädalate kaupa.