Viiruse mõju Eestile

Statistikaamet avaldas 2020. aastal aprillist kuni detsembri lõpuni kiirstatistikat erinevate valdkondade kohta, mis võisid COVID-19 viirusest tingitud eriolukorrast mõjutatud olla.

Sellele lehele on koondatud andmed tööturu näitajate ning ettevõtete käibe ja tööjõukulude kohta 2020. aastal. 

Kiirstatistikat uuendatakse jätkuvalt 2021. aasta surmade ja liikumisanalüüsi andmetega.

Küsimuste korral palume pöörduda statistikaameti klienditoe poole stat@stat.ee.
 

 
    Liikumisanalüüs


Statistikaamet monitoorib koostöös mobiilioperaatoritega anonüümsete mobiiliandmete abil inimeste liikuvust piirkonniti.

 
    Surmade kiirstatistika


Interaktiivsel joonisel on välja toodud 2017. kuni 2021. aasta surmade statistika nädalate kaupa.

 
    Tööturu kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel kuvatakse töötamise registri (TÖR-i) andmete põhjal ülevaade Eesti tööturu olukorrast.

 
    Ettevõtete kiirstatistika


Interaktiivsetel joonistel antakse käibedeklaratsiooni (KMD) andmete põhjal ülevaade ettevõtluse olukorrast. Hõlmatud on käibemaksukohustuslikud äriühingud ja FIE-d, kes on esitanud käibedeklaratsiooni.