Muudatused Intrastati küsimustikus, 2020

NB! Kaubavahetus Suurbritanniaga

Pärast Suurbritannia lahkumist Euroopa Liidust 31.01.2020 jätkub üleminekuperiood, mis võib kesta aasta lõpuni. Sel perioodil tuleb endiselt kajastada kogu kaupade vahetus Suurbritanniaga Intrastati küsimustikus. Kogu üleminekuperioodi jooksul on Euroopa Liidu ja Suurbritannia vaheline kaubaliikumine vaba.

Statistiline lävi

Sellel aastal on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb esitada Intrastati andmed, 130 000 eurot (sama, mis 2019. aastal). See tähendab, et 2020. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2019. aastal suurem kui 130 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2020. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 230 000 eurot (sama, mis 2019. aastal).

Klassifikaatorite muudatused

Selle aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2020. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Ülevaate uutest ja kehtivuse kaotanud kaubakoodidest ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist "Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2020. aastal". Kombineeritud nomenklatuuris on 144 muudatust – 97 koodi on kustutatud ja lisatud on 47 koodi.

Elektrooniline esitamine

Palume andmete edastuseks kasutada elektroonset andmete edastamise keskkonda eSTAT, mis on turvaline ja kus rakenduvad andmetele ka esialgsed kontrollid.

Andmefailide üleslaadimiseks eSTAT-is on erinevad võimalused.

  • CSV-failiga
  • XLSX-failiga
  • XLSX-kompleksfailiga  mitme voo ja mitme perioodi kohta

Üles on võimalik laadida kuni 99 900 kirjega küsimustikke.