2022 uuringute ajakava

 

Lühend Uuringu nimi Küsitluse algus Küsitluse lõpp  Kommentaar
ETU Eesti tööjõu uuring Jaanuar 2022 Detsember 2022 Toimub igal kuul
TMU Turismi mooduluuring Veebruar 2022 Jaanuar 2023 Toimub igal kuul
ESF Euroopa struktuurifondis osalenud Jaanuar 2022 Detsember 2022 Toimub igal kuul
ESU Eesti sotsiaaluuring Jaanuar 2022 Mai 2022  
GBV  Suhteuuring „Turvalised suhted pereringis, tööl ja väljaspool seda“  Oktoober 2021 August 2022  
SHARE  Üle 50-aastase elanikkonna uuring November 2021 Juuni 2022  
REGREL lisauuring Rahva- ja eluruumide loenduse lisauuring 28.detsember 2021 Veebruar 2022  
ITL Infotehnoloogia leibkonnas Aprill 2022 Juuni 2022  
AES Täiskasvanute koolitus Juuli 2022 Detsember 2022  
PIAAC  Täiskasvanute oskuste uuring September 2022 Aprill 2023