2023 uuringute ajakava

 

Lühend Uuringu nimi Küsitluse algus Küsitluse lõpp  Kommentaar
ETU Eesti tööjõu uuring Jaanuar 2023 Detsember 2023 Toimub igal kuul
TMU Turismi mooduluuring Jaanuar 2023 Detsember 2023 Toimub igal kuul
ESF Euroopa struktuurifondis osalenud Jaanuar 2023 Detsember 2023 Toimub igal kuul
ESU Eesti sotsiaaluuring Jaanuar 2023 Mai 2023  
ITL Infotehnoloogia leibkonnas Aprill 2023 Juuni 2023  
KOU Kultuuris osalemise uuring Juuli 2023 Detsember 2023  
PSU Põllumajanduse struktuuriuuring September 2023 November 2023  
PIAAC  Täiskasvanute oskuste uuring September 2022 Aprill 2023