Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Kalandus

Mereäärses Eestis on kalapüük olnud randlastele tähtis elatusala. Kilu ja räim on alati olnud eestlaste toidulaual. Aastate jooksul on lisandunud ka vikerforell kalakasvandustest. Meie vetest püütud ja siin töödeldud kala jõuab Eesti, aga ka teiste riikide elanike toidulauale.

Kalandusstatistikast saab kalapüügi ja vesiviljeluse järgmisi andmeid:

  • mis kalu ja millistest veekogudest kõige rohkem püütakse;
  • milline on kudekarja seisund;
  • kuidas läheb Eesti kalakasvatajatel;
  • kui palju inimesi saab vesiviljeluses ja kalandussektoris tööd.

Kalandusstatistika andmete alusel planeeritakse ja seiratakse kalandusvaldkonna tegevust, majandatakse kalavarusid ökosüsteemi arvestades, et vähendada kalapüügiga kaasnevat negatiivset mõju ning tagada kalavarud ka tulevikuks. 

Ookeani kalapüük 17 834,8 tonni
2019
Läänemere kalapüük 66 151,1 tonni
2019
Kilu püük Läänemeres 30 649,2 tonni
2019
Räime püük Läänemeres 32 832,7 tonni
2019
Püük siseveekogudest 2 931,4 tonni
2019
Läänemere avaosa räime kudekarja biomass 501 973 tonni
2019
Eesti müüdud kalakasvatustoodang 1 062 tonni
2019
Kaitstava mereala osatähtsus 27,2 %
2019
Kasvatatud toidukalamarja müük 6,3 tonni
2019
Müüdud kalakasvatustoodang | 2004 - 2019
Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2004 - 2019
Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2004 - 2019
Sisevete kalapüük kalaliigi järgi | 2004 – 2019
Ühik: tonni
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ahven 405 399 547 365 759 820 1 217 777 1 077 920 797 836 1 025 682 568 799
Koha 924 712 1 127 929 668 723 534 711 681 672 657 462 761 918 736 695
Latikas 335 419 425 546 768 782 574 677 681 696 850 784 757 847 754 664
Nurg / Särg 220 270 257 269 252 211 223 246 223 202 235 229 222 212 211 188
Rääbis 0 0 0 1 1 1 1 1 2 6 19 11 13 45 307 303

Läänemere kalapüük kalaliigi järgi | 2004 – 2019
Ühik: tonni
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ahven 666 689 1 117 777 703 810 879 796 550 1 217 1 567 1 523 1 374 1 291 1 137 979
Kilu 34 113 55 285 46 689 51 007 48 602 47 298 47 862 34 976 27 697 29 805 28 498 23 954 23 687 26 546 29 626 30 649
Räim 27 380 22 098 23 192 26 108 31 838 33 164 28 862 25 325 22 047 21 941 23 130 32 317 33 769 35 153 34 726 32 833
Muu kala 86 57 53 79 85 79 89 124 142 111 153 135 194 250 241 244

Ookeani kalapüük kalaliigi järgi | 2004 – 2019
Ühik: tonni
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Atlandi tursk 29 33 52 25 73 128 93 105 285 730 907 989 529 2 544 2 031 2 159
Harilik karelest 0 47 34 33 77 29 9 36 37 226 1 177 537 1 105 1 249 1 690 1 071
Krevett 14 136 12 381 9 242 12 076 12 742 8 587 9 037 9 919 7 576 6 653 5 665 6 651 6 954 7 413 8 019 9 795
Meriahven 122 1 111 1 156 1 040 1 003 1 748 1 340 1 075 368 1 573 1 300 1 512 1 656 2 198 3 590 3 252
Süvalest 791 534 785 366 299 300 441 279 266 727 1 037 694 1 092 1 142 1 286 1 103

Uudis

Mullu müüdi rekordkogus vesiviljelustoodangut

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2018. aastal 944 tonni kaubakala ja -vähki kokku 4,2 miljoni euro väärtuses, teatab statistikaamet. 2018. aastal müüdud vesiviljelustoodangu maht oli viimase kahekümne viie aasta suurim.
Loe edasi 22. mai 2019
Uudis

Mullu müüdi rekordkogus vesiviljelustoodangut

Vesiviljelusettevõtted müüsid 2017. aastal 870 tonni kaubakala ja -vähki ehk kokku 3,7 miljoni euro väärtuses, teatab Statistikaamet. 2017. aastal müüdud toodangu maht oli viimase viie aasta suurim.
Loe edasi 22. mai 2018