Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Arhitekti- ja inseneriteenuste hind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 14062021

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2021