Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2018. aasta

Küsimustiku kood: 13012019

Statistikatöö kood

40308

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Hariduskulutused 2019