Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13012020

Statistikatöö kood

40308

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Hariduskulutused 2020