Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

EKOMAR B-E 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13902020

Ettevõtte põhitegevusala: mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus; jäätme- ja saastekäitlus

Äriregistrist pärit andmetega eeltäidetakse küsimustikke korra tunnis, eeltäidetakse ainult „Esitamata“ või „Tühistatud“ seisus küsimustikke.

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020