Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

EKOMAR F41 2020. aasta

Küsimustiku kood: 10392021

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2021