Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

EKOMAR IH53P-Q 2019. aasta

Küsimustiku kood: 14422020

Ettevõtte põhitegevusala: majutus ja toitlustus; postiteenused; veterinaaria, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne; haridus, loome-, kunsti-, kultuuri-, sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused; tarbeesemete ja kodutarvete parandus

Äriregistrist pärit andmetega eeltäidetakse küsimustikke korra tunnis, eeltäidetakse ainult „Esitamata“ või „Tühistatud“ seisus küsimustikke.

Statistikatöö kood

20300

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete majandusnäitajad (aasta) 2020