Ekspordihind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 10632021

Statistikatöö kood

20403

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ekspordihinnaindeks 2021

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 15.33 KB