Ekspordihind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 10632021

Statistikatöö kood

20403

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ekspordihinnaindeks 2021