Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2020. kuu

Küsimustiku kood: 12062020

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Kaupade väliskaubandus 2020