Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Elektrienergia hind 2020. poolaasta

Küsimustiku kood: 13852020

Statistikatöö kood

20409

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Elektrienergia ja maagaasi hind 2020