Elektrienergia hind 2021. poolaasta

Küsimustiku kood: 13852021

Statistikatöö kood

20409

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Elektrienergia ja maagaasi hind 2021