Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Elektrijaam 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10242020

Statistikatöö kood

20206

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!