Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Elektrijaam 2020. aasta

Küsimustiku kood: 10242021

Statistikatöö kood

20206

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2021