Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Energia 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10252020

Statistikatöö kood

20206

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (aasta) 2020

22. juunil töötavad statistikaameti infotelefonid kella 13.00-ni. 23. ja 24. juunil on infotelefonid suletud. Häid pühi!