Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2020. kuu

Küsimustiku kood: 10272020

Statistikatöö kood

20205

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2020