Energia tootmine, müük ja kütuse tarbimine 2021. kuu

Küsimustiku kood: 10272021

Statistikatöö kood

20205

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Energia tarbimine ja tootmine (kuu) 2021