Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Erakooli hariduskulutused 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13002020

Statistikatöö kood

40308

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Hariduskulutused 2020