Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

ESF osalejate Töötukassa nimekiri 2019. kuu

Küsimustiku kood: 14662019

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad