Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

ESF osalejate Töötukassa nimekiri 2021. kuu

Küsimustiku kood: 14662021

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad