Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2018. aasta

Küsimustiku kood: 10022019

Statistikatöö kood

10101

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2019