Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Ettevõtte keskkonnakaitsekulutused 2019. aasta

Küsimustiku kood: 10022020

Statistikatöö kood

10101

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2020

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!