Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 14482019

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad