Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 14482020

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad