Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Euroopa Sotsiaalfondi tegevustes osalejad 2021. kvartal

Küsimustiku kood: 14482021

Statistikatöö kood

84007

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad