Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Finantsnäitajad 2019. kvartal

Küsimustiku kood: 10602019

Statistikatöö kood

20318

Küsimustiku aasta

2019

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete finantsnäitajad 2019