Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Finantsnäitajad 2020. kvartal

Küsimustiku kood: 10602020

Statistikatöö kood

20318

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Ettevõtete finantsnäitajad 2020