Impordihind 2021. kuu

Küsimustiku kood: 10642021

Statistikatöö kood

20404

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Impordihinnaindeks 2021