Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Infotehnoloogia ettevõttes 2019. aasta

Küsimustiku kood: 13572020

Statistikatöö kood

20505

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Infotehnoloogia ettevõttes 2020