Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Infotehnoloogiaalaste ja info vahendamisega seotud teenuste hind 2020. kuu

Küsimustiku kood: 14522020

Statistikatöö kood

20413

Küsimustiku aasta

2020

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Äriteenuste tootjahinnaindeks 2020